Zrób zdjęc​ie

Legitymacja
strażaka PSP

Nowa legitymacja według nowego standardu i wzoru wprowadzonego rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 września 2021 r. w sprawie legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021 poz. 1776).
Wzór ten, podobnie jak wzory legitymacji funkcjonariuszy innych służb resortu spraw wewnętrznych, ma postać karty z tworzywa sztucznego w formacie ID-1. W jej strukturę wbudowany zostanie układ elektroniczny (chip) w technologii zdalnej identyfikacji radiowej RFID (Radio-Frequency Identification). Pozwoli to w przyszłości zredukować liczbę różnego rodzaju nośników wykorzystywanych w jednostkach organizacyjnych PSP, np. na potrzeby systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu służby, autoryzacji w systemach depozytorów kluczy czy dostępu do systemów informatycznych.

1

Ogólne 
infromacje

Aplikacja służy przygotowaniu zdjęcia do legitymacji. Aby wykonać zdjęcie wystarczy telefon komórkowy z aparatem lub komputer wraz z kamerą.
Należy zaznaczyć, że priorytetem dla PSP jest przygotowanie możliwości dodania legitymacji do aplikacji mObywatel.

2

Zasady
wykonywania zdjęcia

  1. na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  2. zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  3. twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Prawidłowo wykonane zdjęcie

3

Tło i oświetlenie
zdjęcia

  1. białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych, 
  2. twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy), 
  3. na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana. 
jak wykonać zdjęcie